CONTROL DELS LLOGUERS D'APARTAMENTS TURÍSTICS: EL MODEL 179


Publicado el 02 de Desembre, 2018


L'Ordre HFP / 544/2018, de 24 de maig, per la qual s'aprova el model 179 suposa una nova càrrega per al contribuent (en aquest cas per als intermediaris de lloguer d'allotjaments turístics). El nou model 179 és una declaració informativa sobre la cessió d'habitatges d'ús turístic.

Amb la finalitat de prevenció del frau fiscal, l'Agència Tributària ha establert l'obligació de presentar aquest nou model per a les persones o entitats, especialment les denominades "plataformes col·laboratives", que facin un paper d’intermediari en la cessió temporal d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques situades en territori espanyol, ja sigui a títol onerós o gratuït. La declaració informativa s'ha de confeccionar i presentar pels intermediaris l'activitat hagi consistit en l'efectiva confluència entre oferta i demanda de la cessió d'habitatges turístics (no pels propietaris d'aquests habitatges).

La informació a subministrar, amb caràcter trimestral, en el model 179 serà:

Dades obligatòries:

-Identificació del titular/s de l'habitatge, del titular del dret en virtut del qual es cedeix l'habitatge i de les persones o entitats cessionàries (tant residents com no residents a Espanya).

-Identificació de l'immoble amb especificació de la referència cadastral.

-Nombre de dies de gaudi de l'habitatge amb finalitats turístiques.

-Import percebut pel titular cedent de l'ús de l'habitatge (exclusivament l'import del lloguer. La comissió pel servei de mediació prestat per l'intermediari no ha de consignar).

-Data d'inici de la cessió / lloguer.

Dades opcionals:

-Nombre de contracte en virtut del qual el declarant intermèdia en la cessió d'ús de l'habitatge.

-Data d'intermediació en l'operació.

-Identificació del mitjà de pagament utilitzat (transferència, targeta de crèdit o un altre mitjà de pagament).

Tota la informació esmentada s’ha de declarar de forma individualitzada per a cadascuna de les cessions, no podent afegir-hi les cessions d'ús de cada titular o cedent del dret d'ús durant el període a què es refereix la declaració.

La freqüència de presentació del model 179 serà trimestral, i s’hauran de declarar les operacions de lloguer realitzades en cada trimestre natural, i el termini per presentar la declaració serà des del primer fins a l'últim dia del mes natural següent a la finalització del corresponent trimestre:

Primer trimestre: de l'1 al 30 d'abril

Segon trimestre: de l'1 al 31 de juliol

Tercer trimestre: de l'1 al 31 d'octubre

Quart trimestre: de l'1 al 31 de gener.

La informació corresponent a l'exercici 2018, serà excepcionalment de caràcter anual, i el seu termini de presentació serà el comprès entre l'1 i el 31 de gener de el 2019.Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies