Assessors laborals per a empreses a la Bisbal i Palafrugell

Departament encarregat d'oferir a la empresa i al treballador un assessorament complet en temes laborals i de seguretat social. Ens encarreguem de fer els tràmits més “normals” de la seva empresa: les nòmines de cada mes, contractes i butlletins de cotització a la seguretat social. I ens encarreguem també dels casos més “especials”: acomiadaments, ERO’s, reclamacions laborals, etc. : estudiem cada cas segons les circumstàncies i aconsellem sempre la solució legal més beneficiosa per a vostè.

Us oferim assessorament en:

. Confecció de totes les fulles de salaris (nòmina): cada mes, pagues extraordinàries i endarreriments conveni.
. Confecció i presentació del butlletins de cotització a la Seguretat Social.
. Confecció i presentació d'altes i baixes a la Seguretat Social de treballadors.
. Redacció de tot tipus de contractes laborals conforme la legislació vigent (aprenentatge, pràctiques, temporal, eventual, a temps parcial, indefinit...) i presentació a l'OTG.
. Sol•licitud afiliació del treballador quan no hagi estat mai assegurat .
. Confecció i presentació de tot tipus de pròrrogues dels contractes laborals.
. Tramitació dels partes de baixa i alta de treballadors per malaltia comuna; partes per accident laboral.
. Confecció i presentació del model 111 (retencions a compte de l'IRPF) i model 190 (resum anual).
. Confecció de certificats d' empresa (cotització) pel treballador.
. Confecció certificat per a l' IRPF de cada treballador i declaració jurada situació familiar.
. Confecció de cartes i notificacions als treballadors, per sancions disciplinàries, avisos, acomiadaments, etc.
. Cartes a treballadors comunicant fi contracte.
. Càlcul i confecció de quitances.ico Redacció i presentació d’escrits de contestació a possibles comunicacions, notificacions o requeriments de la Seguretat Social.
. Aportació de documentació a Inspeccions de Treball i defensa.
. Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO).
. Actes de Conciliació davant el CEMAC.
. Reclamacions davant els Jutjats del Social.
. Així mateix, li oferim un assessorament laboral general i ampli per a tot tipus de consultes (personals, telefòniques o e-mail).

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies